Сонячна вихрова вежа: операція


Поділіться цією статтею з друзями:

Сонячна башта з депресією: науково-технічні аспекти номінальний Франсуа МАУГІС, Асоціація енергетичного середовища. (згідно з інформацією, наданою Компанія SUMATEL)

1. Введення

Принцип роботи вакуумної вежі французького професора Едгард Назаре qu’il avait baptisé « tour à vortex » ou « centrale aérothermique » (à rapprocher de l’ « Atmospheric Vortex Engine » de l’ingénieur canadien Louis MICHAUD), peut être abordé sous deux angles différents : l’approche « thermodynamique » ou l’approche « mécanique des fluides ».

1.1. Термодинамічний підхід (принцип Карно)

Це починається з того факту, що різниця температури між високим і низьким шаром атмосфери, індукує вихід циклу (приблизно%), який застосовується до кількості тепла, що евакуюється вежею відповідно до її розміру та швидкості сходження повітря. Це дає загальну відновлювану механічну потужність. Звичайно, ряд параметрів модифікує ці розрахунки, але керівництво є там. Назаря закінчив, сказавши, що якщо архімедова рівновага знаходиться на певній висоті, то є температура держави.

Отже, різниця між температурою повітря на рівні землі (на вході до вежі) та температурою повітря на висоті, на рівні рівноваги (у верхній частині феномену закручування), таким чином, становить цикл Карно. ,

1.2. L’approche « mécaniques des fluides » (équation de Bernoulli)

On part du fait que l’atmosphère depuis le sol, a une courbe d’état (température et humidité) qui induit ou non une cellule convective (nuage). La tour n’est présente que pour transformer la cellule convective en phénomène tourbillonnaire. Dans la nature, ce tourbillon ne peut s’établir que dans des conditions précises. Si ces conditions précises ne sont pas remplies, nous n’avons que des « bulles convectives » désordonnées. C’est l’équation de Bernoulli associée aux calculs de « perte de charge et couches limites » qui donne la puissance mécanique du système en fonction de la courbe d’état de l’atmosphère.

1.3. Результати цих двох підходів

SUMATEL (згадані в цьому документі) a travaillé avec le professeur NAZARE sur la démarche « Carnot » durant des années. Elle travailla ensuite sur la démarche « mécanique des fluides » avec courbe d’état de l’atmosphère . Dans les deux cas elle a obtenu des résultats de puissance mécanique, très proches. En confirmant la réalité des premières hypothèses, cette cohérence des résultats a conforté l’entreprise SUMATEL dans la poursuite du projet et des efforts de recherche développement.

Суматіль сонячна вежа
Прототип сонячної вежі Vortex виробництва Sumatel

2. Режим роботи

Це відмінність температури між повітрям на висоті (верхній частині атмосферного трубопроводу) та повітрям в основі башти, що робить роботу системи. Це не так, як іноді було сказано помилково, різниця температур між основою та вершиною фактичної вежі.

La tour à vortex exploite « une bulle thermique naturelle » et donc la différence entre la densité de l’air entrant à la base de la tour et la densité de l’air au sommet du tuba. La mise en rotation de cette masse d’air permet de constituer une cheminée « fictive » (le tuba ou colonne d’air en rotation) de hauteur bien supérieure à celle de la tour (cheminée réelle), qui isole le phénomène de la loi « altitude-pression-température » et induit donc une altitude d’équilibre.

La puissance de la tour (mécanqiue des fludies Bernoulli) est fonction uniquement du produit : « différence de densité par hauteur du tuba ».

Це різниця в температурі між земним повітрям і повітрям у верхній частині туба, що визначає швидкість підйому повітря.

Les calculs de NAZARE, ceux de SUMATEL, aussi bien que ceux confiés à « XJunior » et « Mathématiques Partenaire », confirment bien que les règles générales citées plus haut sont respectées. La tour à vortex fonctionne comme un phénomène atmosphérique naturel et répond aux mêmes règles et aux mêmes lois mathématiques que celles appliquées à ces phénomènes.На сьогоднішній день тут продемонстровано:

  • це явище може початися самостійно або штучно
  • це явище може бути самодостатнім
  • явище піднімається в атмосферу
  • напрямок обертання не має значення (майже нульовий коріоліс)
  • Велика повітряна маса забезпечує стійкість і силу явища та висоту трубки
  • Лише крива атмосферного стану (температура-вологість) та адіабатичні та псевдоадіабатичні криві регулюють явище
  • Явище виробляє значну механічну силу, з якою лише частина може експлуатуватися (під страхом задухи)
  • явище виробляє конденсатну воду в башті, але в невеликих кількостях (двофазний потік)
  • явище створює холод у великій кількості (нижче 0 ° C у вихрі всередині вежі)
  • явище створює хмари висоти (функція кривої стану атмосфери) і, за певних умов, дощу

Еволюція в порівнянні з початковим проектом професора Назаре

Зазначені вище спостереження призвели до того, що SUMATEL змінює геометрію вежі, змінюючи співвідношення між двома ділянками повітряного каналу (біля основи вежі та на шиї Вентури).

Для Назаре нам довелося мати ділянку повітряного впуску в десять разів більше, ніж секція шиї Вентури, і SUMATEL повернув цей звіт до 7.

Для башти 300m, яка буде розміром першого експлуатаційного та справді демонстративного прототипу, повітряний потік буде 130 тонн / сек для дельти температури (різниця температур між входом повітря в основу башта та вершина феномену закручування) 30 ° C та вологість 85%. У цьому випадку використовувана механічна потужність буде 250MW, швидкість повітря складе 4m / с при вході в башту на рівні землі, а 200 м / с (примітка: більше 700 км / год !!) на прохід Вентури (діаметр 50 м замість 30, розрахований Назаре) для інерції 100 т / с.

З огляду на розмір цих веж і атмосферні перешкоди, що генеруються локально (хмарність, дощ або мряка, що охолоджує повітря на 2 3 км навколо повороту) видно, як зазначено, що Назаре вони будуть розташовані далеко від населених пунктів, і, звичайно, в теплих регіонах.

Дізнайтеся більше:

- Інформація про роботу SUMATEL
- Завантажте звіти та файли на сонячні вежі
- контактні дані Асоціації "Енергетичне середовище":

Асоціація енергетичного середовища
Маршрут 7 Fontaine Chaalis
60300 MONTLOGNON
energie.environnement@wanadoo.fr


Зворотній зв'язок

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *